Blogia
addendaetcorrigenda

Diglòssia política: el web de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

Diglòssia política: el web de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

[Traductor web instantáneo CAT-ES en el menú de la derecha de este blog.]

 

Perquè li diuen bilingüisme quan volen dir diglòssia? El cas del web de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (del Singular Digital d’avui):

 

El "bilingüisme" de Ciutadans

Ciutadans-Partido de la Ciudadania és una formació que des dels seus inicis s’ha proclamat com un baluard de la igualtat lingüística a Catalunya, però en una anàlisi feta pel Singular Digital, queda palès que el castellà rep un tracte preferencial al seu web. Adoptant el bilingüisme com un dels eixos vertebradors del seu projecte, els portaveus de Ciutadans ens tenen acostumats a l’esperpèntica combinació del català i el castellà en una mateixa intervenció, tant al Parlament com als mitjans de comunicació, i paradoxalment, hi ha exemples que demostren com la balança lingüística del seu portal digital es decanta clarament a favor del castellà.
A la versió catalana del seu web, el text que apareix dins l’apartat «Qui som» està escrit en castellà. Aquest fet passaria per anecdòtic si no fos perquè ve acompanyat d’altres desnivells entre les dues llengües. Sense anar més lluny, a la portada principal del site —en qualsevol de les dues variants lingüístiques—, hi apareixen les darreres 31 notes de premsa elaborades pel partit, i només 5 d’elles estan escrites en català.

Un altre element indicatiu és el doble raser que s’utilitza en les traduccions dels continguts digitals i que també sembla entrar en contradicció amb l’esperit estrictament bilingüe que va engendrar aquest nou partit. Per exemple, si es comparen les dues edicions idiomàtiques del web, es pot comprovar que molts dels continguts que provenen de mitjans de comunicació de parla catalana —articles d’opinió, entrevistes o col·laboracions relacionades amb gent lligada al partit—, a la plana castellana apareixen traduïdes. El cas és que mai no se segueix aquest procediment en la situació inversa. És a dir, que de vegades —no sempre— en la presentació castellana s’ha fet la feina de traduir alguns continguts escrits en català, però, en canvi, en cap cas es tradueix un text originalment en castellà per adaptar-lo a l’edició catalana. Una incongruència que s’agreuja pel fet que els articles provinents del diari El Periódico, que es publica en totes dues llengües, apareixen arreu en castellà.

A la part dreta del site hi ha una secció dedicada als materials audiovisuals. Els que ara estan penjats provenen de mitjans de llengua castellana, però allò que val la pena remarcar és que les frases que introdueixen a mode explicatiu aquests continguts i que serveixen de link per accedir-hi, també estan escrites en castellà, malgrat que l'internauta estigui consultant la plana catalana. De la mateixa manera, en aquest apartat també s’anuncia la futura assistència del president de Ciutadans, Albert Rivera, a un programa de TV2 emès en català, i tant la presentació com la informació linkada estan en castellà.

Sembla ser que el web de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía deixa entreveure algunes esquerdes en la seva pretesa fermesa a l’hora de defensar la paritat lingüística a Catalunya, i que d’aquesta manera, s’apropen a les distincions que sempre els hi han retret amb contundència a aquells que aposten per prioritzar l’ús de la llengua catalana.

2 comentarios

Jaume -

Aquest és el programa educatiu de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía d'Alacant:

http://www.ciudadanosalicante.com/EDUCACION.pdf

Diu coses com:
"3.º Secuestro de la voluntad popular de la ciudadanía al servicio de la partitocracia y en particular del chantaje permanente al que someten al conjunto extramayoritario de los españoles partidos tribales/nacionalistas con representación mínima del conjunto de ciudadanos. De este secuestro se derivan gravísimos males y disfunciones democráticas como son las de formación desigual, ocultación y deformación de las auténticas raíces históricas de los españoles y una permanente agresión a la lengua común de España y la enorme comunidad de naciones de habla hispana. Dicha agresión se materializa en nuestra Comunidad Valenciana, en el desarraigo nacional y, especialmente, en el despropósito de imponer, contra natura, el uso y aprendizaje de la lengua regional a un conjunto de ciudadanos que, según apreciación de la propia Academia de la Lengua Valenciana, es superior a dos tercios de la población (mayor en el municipio de Alicante), mediante políticas de inmersión lingüística y de discriminación laboral, esto es, mediante los mismos métodos y sistemas que utilizó la dictadura franquista para tratar de erradicar el uso de las lenguas regionales españolas (etc., etc.)."
Així és com es minoritza una llengua.
No hi ha llibertat que valgui si dues llengües en contacte no són llengües que parteixen de condicions d'igualtat (en l'ús i en la seva percepció per part dels parlants).

Jaume -

Aquest és el programa educatiu de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía d'Alacant:

http://www.ciudadanosalicante.com/EDUCACION.pdf

Diu coses com:
"3.º Secuestro de la voluntad popular de la ciudadanía al servicio de la partitocracia y en particular del chantaje permanente al que someten al conjunto extramayoritario de los españoles partidos tribales/nacionalistas con representación mínima del conjunto de ciudadanos. De este secuestro se derivan gravísimos males y disfunciones democráticas como son las de formación desigual, ocultación y deformación de las auténticas raíces históricas de los españoles y una permanente agresión a la lengua común de España y la enorme comunidad de naciones de habla hispana. Dicha agresión se materializa en nuestra Comunidad Valenciana, en el desarraigo nacional y, especialmente, en el despropósito de imponer, contra natura, el uso y aprendizaje de la lengua regional a un conjunto de ciudadanos que, según apreciación de la propia Academia de la Lengua Valenciana, es superior a dos tercios de la población (mayor en el municipio de Alicante), mediante políticas de inmersión lingüística y de discriminación laboral, esto es, mediante los mismos métodos y sistemas que utilizó la dictadura franquista para tratar de erradicar el uso de las lenguas regionales españolas, lo que en esta área lingüístico, equipara a políticos de nuestros partidos mayoritarios españoles y partidos nacionalistas periféricos con los de la dictadura franquista en su nulo respeto a los derechos individuales de las personas. Ciudadanos es un partido realmente demócrata y por ello, siempre estará a favor de que los ciudadanos valenciano parlantes tengan todos los derechos posibles para desarrollar su actividad plena en su lengua, ya sea en el terreno de la educación, como en el del ejercicio de sus derechos cívicos y políticos. Sobre este particular denunciamos la vulneración del derecho de los ciudadanos valenciano-parlantes de estudiar en la llamada “línea en valenciano”, al no disponer en muchos centros escolares de la misma y asimismo denunciamos idéntica vulneración de los derechos de los ciudadanos hispano parlantes pues hay poblaciones, como Biar por Ej., donde se obliga a los mismos a estudiar en la línea en valenciano por no disponer de línea en castellano. Pero, nuestro partido se define por creer únicamente en los derechos de los ciudadanos y no en los de los territorios y por ello defiende también los derechos plenos de los ciudadanos hispano parlantes y, en consecuencia, nos oponemos a la imposición de la enseñanza del valenciano a los ciudadanos hispano parlantes y también a todos los residentes extranjeros. En la Comunidad Valenciana y por razones culturales, sí creemos conveniente que el idioma valenciano se enseñe en escuelas e institutos, pero con carácter de asignatura optativa de libre elección, otra cosa sería aceptar el desatino, de que los intereses territoriales se antepongan a la libertad de los ciudadanos. Rechazamos el manido argumento antidemocrático de que “si no es obligatorio desaparecerᔠpor huero, inconsistente y atentatorio contra los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. No obstante, por acatamiento a una doctrina jurisprudencial del TC, que consideramos errónea e influenciada por la indeseable composición política por designación de dicho Tribunal, acatamos la obligatoriedad de la enseñanza obligatoria de la asignatura de valenciano en el nivel exclusivo de la Educación Primaria,El requerimiento de titulación de conocimiento del valenciano, para optar a cualquier puesto de trabajo, que dependa, directa o indirectamente, de las administraciones del Estado, viola también el derecho a la igualdad, en la medida que discrimina a los hispano parlantes en sus posibilidades de acceso al trabajo y atenta contra el principio de excelencia, alejando de nuestra Comunidad a profesionales de élite procedentes de otros lugares. Consecuentemente, vulnera también el derecho que tienen todos los ciudadanos a elegir el lugar de residencia y trabajo que deseen dentro del territorio nacional. El sistema de inmersión lingüística que sufren los estudiantes valencianos, -inmersión que supera el nivel de la educación básica- es tan absurdo como para exigir a un bachiller valenciano, para encontrar trabajo en la Administración, que obtenga titulación en dicha lengua regional (Mitja) pese a haber sufrido 9 años de enseñanza como asignatura obligatoria y haber sufrido inmersión lingüística en la misma. Dentro de los despropósitos merece especial mención el de valorar la titulación de valenciano por encima de un doctorado universitario........... Entendemos que para aquellos funcionarios que tengan asignada una labor de contacto directo con el público, que puede ser valenciano parlante, sea exigible un determinado nivel de conocimiento de la lengua valenciana, pero nos parece una exigencia desproporcionada para el conjunto del funcionariado, discriminación real, por mucho que se disfrace de supuesto “mérito”. [...] 5.º Ciudadanos cree que ya es hora de afrontar el gravísimo problema que provoca al sistema educativo la inserción de inmigrantes sin conocimiento de la lengua española y de inmigrantes desarraigados socialmente, responsable de un retraso considerable en el aprendizaje del alumnado. La solución es evidente. Hay que crear una formación lingüística intensiva para los inmigrantes de habla no hispana, en el mismo centro escolar y en horario escolar no coincidente con el del resto del alumnado y, tras acreditar la suficiencia en el conocimiento del español, integrarlos en la formación escolar plena. Con ello se mejorarán sustancialmente también las posibilidades de formación de los alumnos inmigrantes de habla no hispana."
Així és com es minoritza una llengua.
No hi ha llibertat que valgui si dues llengües en contacte no són llengües que parteixen de condicions d'igualtat (en l'ús i en la seva percepció per part dels parlants).