Blogia
addendaetcorrigenda

Jornada d’Ecoedició (FAD, Barcelona, 13/11/2008)

Jornada d’Ecoedició (FAD, Barcelona, 13/11/2008)

Presentació

La Jornada dEcoedició (13/11/2008 al FAD, Plaça dels Àngels núm. 5) es presenta com un taller de reflexió obert a tots els professionals involucrats en el món del llibre. Autors, dissenyadors, paperers, impressors, editors, bibliotecaris i distribuïdors, així com lectors reflexionaran al llarg de la Jornada entorn al concepte d ecoedició.

Els processos actuals de producció i dedició de llibres i altres suports escrits dins del sector gràfic i editorial seran analitzats en pro de noves formes de treball que apostin per un nou plantejament de negoci que introdueixi criteris ambientals, socials i sostenibles.
La primera Jornada d’Eco
edició és el punt de partida dun macro-projecte iniciat per un grup de professionals sensibilitzats pels impactes ambientals que provoca la seva activitat i el seu sector industrial i conscient de la seva responsabilitat empresarial dins daquest marc econòmic i social.
Organitzats en un comité d
acció al què es convida a participar a tots els professionals del sector, lobjectiu de la present Jornada dEcoedicio serà començar a establir criteris comuns i consensuats pel disseny i la producció editorial que donin peu, en una segona etapa, a crear un sistema més eficaç, regulat i unificat de certificacions, normes i bones pràctiques en làmbit local, nacional i europeu.

Objectius

Els objectius principals de la primera Jornada dEcoedició són:

  • Reflexionar sobre els processos creatius, industrials i empresarials actuals de ledició.
  • Analitzar la seva viabilitat i adequació amb els requisits contemporanis de la societat.
  • Identificar els impactes generats en lentorn laboral i en el medi ambient.
  • Generar nous conceptes i reflexions en equip per identificar els problemes experimentats per cada actor de la cadena productiva del cicle de vida duna edició i transformar-los en una nova perspectiva de treball.
  • Plantejar noves maneres de produir i editar material escrit duna manera sostenible, sense comprometre els recursos de les generacions futures.
  • Aprofitar el coneixement i lexperiència de tots els professionals de la cadena dedició dun llibre per fomentar les col·laboracions entre ells i millorar el rendiment i la qualitat de cada projecte editorial.
  • Generar i aprovar entre tots un manifest de bones pràctiques dintre del sector, com a document resum dels criteris decoedició avaluats al llarg de la jornada.

 

Inscripció

Subscriu-te gratuïtament a la jornada aquí: http://www.ecoedicio.cat/form/inscripcio.php

 

Programa

BENVINGUDA/PRESENTACIÓ

9.30 h: A càrrec de Maria Comellas, Qualitat Ambiental

INTRODUCCIÓ

10.00 h: El llibre verd

Jordi Bigues, periodista i assessor ambiental

EL PROCÉS DE DISSENY (moderador: Jordi Bigues)

10.30 h: Disseny gràfic i disseny editorial. Lecodisseny

A càrrec de Maurici OBrien, Federación de Ideas*

10.45 h: Compromisos, imatges i formes

A càrrec de Manuel Reyes Guerrero, dissenyador gràfic, artista plàstic i il·lustrador en El Tinter SAL.

11.00 h: La Guia interactiva de publicacions ambientalment correctes

A càrrec de Sr Alfred Vara Blanco, Tècnic de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

11.15 h: PAUSA CAFÈ

EL PAPER (moderador:Miquel Guerrero)

11.45 h: Exigències a la indústria del paper

A càrrec de Bettina Schaefer, EcoInstitut de Barcelona.

12.00 h: Llegendes urbanes sobre el paper. Qualitat i ús

A càrrec de Núria Ayats, Stora Enso

12.15 h: La promoció del paper reciclat

A càrrec de Pilar Chiva, Centre Català de Reciclatge.

12.30 h: La certificació FSC: una possibilitat per un paper més responsable.

A càrrec de Verònica Serrano, Responsable de lÀrea de Sostenibilitat de la Fundació Terra.

12.45 h: Libros Amigos de los Bosques

A càrrec de Jordi Bigues

RONDA DE PREGUNTES

13.30 h: DINAR

 

LEDICIÓ (moderadora: Anna Monjo)

15.00 h: Estratègies de millora ambiental en ledició de publicacions

A càrrec de Joan Rieradevall, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de lUAB

15.15 h: La edició ecològica, fabricant el llibre de paper

A càrrec Àngel Panyella Amil. El Tinter SAL.

15.30 h: Preocupacions dun editor responsable i, malauradament i afortunadament, coherent

A càrrec dIgnasi Pérez Arnal, Arquitecte superior i director de axe Arquitectura y Entorno.

15.45 h: Sostenibilidad y salut laboral en el sector

A càrrec de Tatiana Santos, Fundació Istas (CC.OO.).

 

LA CERTIFICACIÓ (moderador:Salvador Samitier )

16.00 h: Sistemes de qualificació ambiental: les etiquetes ecològiques

A càrrec de María José Sarrias Galcerán, Cap de la Secció de Sistemes de Qualificació del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

16.15 h: Eines davaluació, millora i comunicació en projectes ambientals integrats

A càrrec de Pere Fullana i Palmer, Grup dInvestigació en Gestió Ambiental (ESCI-UPF)

16.30 h: El distintiu de bones pràctiques ambientals

A càrrec de Joan Mases Ricart, Assessor de medi ambient i costos del Gremi dIndústries Gràfiques de Catalunya.

16.45 h: La Consellería de Medi Ambient de la Junta dAndalusia com a promotora de lecoedició

A càrrec de Anna Izquierdo Lejardi, Bakeaz.

17.00 h: LEtiqueta ecològica de la Unió Europea per a paper imprès

A càrrec de Anna Esteve i Traveset, Tècnica de la Secció de Sistemes de Qualificació del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

LECTURA DE CONCLUSIONS

 

Organitzadors i col·laboradors

Lequip organitzador està format per professionals relacionats amb els àmbits de disseny editorial, la producció, la traducció, ledició, la publicació i la distribució de llibres. Tots són membres del Grup dEcoedició que va posar-se en marxa localment per lestabliment formal de certificacions per una edició més responsable.

COORDINACIÓ DE LA JORNADA

Federación de Ideas
Compte amb un equip de professionals internacionals del món del disseny editorial i corporatiu, la producció artística i audiovisual i la creació d
espais per a exposicions i esdeveniments. Col·labora amb empreses, institucions i associacions nacionals i internacionals en projectes de tipus cultural, arquitectònic i acadèmic.

ASSESSORS TÈCNICS

Jordi Bigues
Periodista, activista i artivista.
Assessor dempreses, col·lectius i associacions. És fundador de diferents entitats ecologistes i autor duna vintena de llibres i de lexposició El Llibre Verd. De família de dissenyadors industrials i gràfics ha treballat en aquest camp amb diferents productores. Com artivista, autor i comissari ha exposat a la Fundació Joan Miró, Arco, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Food Cultural Museum, IVAM, FNAC, Ciudad de las Ciencias de Granada...

Joaquím Brauli (Baluart)
Baluart ofereix assessorament integral en el desenvolupament de estratègies i creativitat en projectes de comunicació ambiental. Duu a terme els seus projectes de forma personalitzada, d
acord amb les necessitats específiques de cada client i analitzant cada entorn comunicatiu. Realitza accions de comunicació per a infraestructuras ambientals per tal devitar el rebuig social tals com plantes de reciclatge o de tractament de residus, EDARs Estacions Depuradores dAigües Residuals. Organitza jornades i seminaris de carácter ambiental, per ACECMA, FEAMA. Participa en jornades tècniques per APROMA, ACECMA, entre daltres.

El Tinter, SAL
Empresa de comunicació integral que ofereix serveis d
edició, producció editorial, producció audiovisual, disseny gràfic, eco-disseny i impremta. Des de lany 2000 té implantat la ISO 14001 i EMAS, i lany 2007 la certificació de qualitat ISO 9001.Ha estat Premi Agenda21 en lany 2004, Premi del Gremi dArts Gràfiques lany 2005 pel Calendari 2005 “Aprofital i Recicla”. I al 2007 va rebre el Premi Medi Ambient 2007 “Disseny per al Reciclatge” que dóna el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a la seva estratègia que té com a objectiu reduir limpacte del producte un cop sha convertit en residu, aplicant criteris de disseny que permetin la reutilització “més dun ús”. El Tinter és membre fundador i forma part del Club EMAS de les empreses EMAS de Catalunya.

Fundació Terra
La Fundació Terra té com a objectiu canalitzar i promoure iniciatives a favor d
una major responsabilitat de la societat en làmbit ambiental. La seva activitat se centra principalment en campanyes de sensibilització, promoció de leficiència energètica i de les energies renovables així com del desenvolupament de nous hàbits per una vida més sostenible.

Eco-reciclat
L
empresa Eco-reciclat ofereix productes promocionals respectuosos amb lentorn, principalment ecològics i reciclats, especialment seleccionats per la seva durabilitat o posterior reciclatge.

 

Documentació sobre arts gràfiques i sostenibilitat

«Arts gràfiques i sostenibilitat», Papers de Sostenibilitat, 21/10/2007, Associació EcoConcern-Innovació Social-El Tinter, SAL.

Manuel Reyes: Book, de la il·lustració a l’ecodisseny, El Tinter, 2006.

0 comentarios