Blogia
addendaetcorrigenda

Aquest blog no és al Twitter/Este blog no está en Twitter

Ni tampoc els seus membres. Tot i així, ens arriben ben sovint missagtes a l'adreça d'e-correu dient que en tal o en pasqual ens segueixen al Twitter. Com pot ser això? Perquè no ens segueixen pas a nosaltres, sinó  algú que ha associat el nostre e-correu al seu compte del Twitter, tot i que nosaltres no n'hem rebut cap petició de validació. Meravelles de les condicions de seguretat i privacitat de la xarxa.

El cas és que no cal que ningú ens cerqui al Twitter, perquè no hi som.

---

Ni tampoco sus miembros. Aun así, nos llegan a menudo mensajes a nuestra dirección de correo donde fulano o mengano nos dicen que nos siguen en Twitter. ¿Cómo es eso posible? Porque no nos siguen a nosotros, sino a alguien que ha asociado nuestro e-correo a su cuenta en Twitter, a pesar de que nosotros no hemos recibido ningún mensaje de validación. Maravillas de las condiciones de seguridad y privacidad de la red.

El caso es que no es necesario que nos busquen en el Twitter, porque no estamos.

0 comentarios